Twr Oeri Dolen Caeedig - Llif Cownter

  • Closed Loop Cooling Tower – Counter Flow

    Twr Oeri Dolen Caeedig - Llif Cownter

    TWR COOLIO LOOP AR GAU

    Arbedwch fwy na 30% o ddŵr a Chost Gweithredol gyda'i system oeri dolen gaeedig ddatblygedig ac effeithlon iawn. Mae'n disodli'r cyfnewidydd gwres canolradd confensiynol, pwmp eilaidd, pibellau a thŵr oeri math Agored yn un Uned. Mae hyn yn helpu i gadw'r System yn lân a chynnal a chadw am ddim.