Tŵr Oeri Dolen Caeedig – Llif Croes

  • Tŵr Oeri Dolen Caeedig – Llif Croes

    Tŵr Oeri Dolen Caeedig – Llif Croes

    TŴR OERI DOLEN GAU

    Arbed mwy na 30% o ddŵr a Chost Gweithredol gyda'i system oeri dolen gaeedig ddatblygedig ac effeithlon iawn.Mae'n disodli'r cyfnewidydd gwres canolradd confensiynol, pwmp eilaidd, pibellau & Tŵr oeri math Agored yn Uned sengl.Mae hyn yn helpu i gadw'r System yn lân ac yn rhydd o Gynnal a Chadw.