Olew a Nwy / Mwyngloddio

Offer SPL ar gyfer y Diwydiant Olew, Nwy a Mwyngloddio

Yr adnodd Ynni pwysicaf sydd ar gael heddiw yw Olew a nwy naturiol. Mae wedi dod yn hanfodol ar gyfer bodolaeth a chynhaliaeth ddynol heddiw mewn bywyd modern. Yn ogystal â bod yn brif ffynonellau ynni ledled y byd, maen nhw'n darparu'r deunyddiau crai ar gyfer miloedd o gynhyrchion bob dydd - o ddyfeisiau electronig a dillad i feddyginiaethau a glanhawyr cartrefi.

Dŵr ac Ynni yw prif yrrwr y diwydiant olew a nwy, ac heb hynny nid yw'n bosibl echdynnu, cynhyrchu a dosbarthu olew a nwy i'r cwsmer terfynol. Felly, mae'n ddarostyngedig i reoliadau cynyddol llym gyda'r nod o wella ei ôl troed amgylcheddol wrth echdynnu, cynhyrchu a dosbarthu. Hefyd mae llawer o wledydd ledled y byd wedi cyflwyno deddfwriaeth i dorri allyriadau a llygryddion a gludir yn yr awyr, tra bod purfeydd yn meithrin gallu i fodloni gofynion ar gyfer tanwydd sylffwr isel. 

O echdynnu - ar y tir ac ar y môr - i fireinio, prosesu, cludo a storio, mae gan SPL Products yr atebion trosglwyddo gwres cywir trwy'r gadwyn hydrocarbon. Mae ein cynhyrchion a'n gwybodaeth arbenigol yn helpu cwsmeriaid yn y diwydiant olew a nwy i arbed ynni, cynyddu effeithlonrwydd a lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

1