Bydd y Diwydiant Rheweiddio yn Wyneb Chwyldro

Dywedodd Gao Jin, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Newid Hinsawdd, ar hyn o bryd rymoedd rhwymo dwysedd carbon Tsieina yn bennaf ar gyfer carbon deuocsid.

Y cam nesaf yw tynhau rheolaethau ar HFCs, a'u hymestyn yn raddol i'r holl nwyon tŷ gwydr di-garbon eraill.

Mae hydrofluorocarbonau (HFCs), gan gynnwys trifluoromethan, yn cael effaith tŷ gwydr, mae'n ddegau o filoedd o weithiau'n fwy na charbon deuocsid ac yn cael eu defnyddio fel oeryddion ac asiantau ewynnog.

Pan fydd y farchnad masnachu carbon yn aeddfedu, mae disgwyl i gwmnïau fedi gwobrau deunydd uniongyrchol am eu hymdrechion i leihau allyriadau.


Amser post: Mai-07-2021